Integraciona platforma za razmenu podataka između partnera:

  • Tracking & Tracing
  • Online rešenje za unos naloga
  • Online portal za komunikaciju u realnom vremenu
  • Pozicije pošiljki i vozila
  • E-fakture
  • Statusno praćenje
  • Portal za dokumentaciju
Kontakt