Licencirani softver za izradu carinskih deklaracija je najmanji deo ovoga sistema. Rešenje se izdvaja po integrisanosti sa transportom i skladištem, kao i posebnim modulima za automatizaciju pripreme i kontrole izrade deklaracija sa velikim brojem naimenovanja i prateće dokumentacije. 

  • JCI
  • Sažeta deklaracija
  • NCTS
  • Pojednoszavljeni carinski postupak
  • Kućno carinjenje
  • Aktivno oplemenjivanje
  • Specifični procesi u Slobodnoj zoni
Kontakt