Deo TMS rešenja za upravljanje sopstvenom flotom i resursima u drumskom saobraćaju.

 • Vozila
  • upravljanje svim podacima voznog parka
  • praćenje alarma vezanih za datume isticanja dokumentacije i kilometražu za servisne aktivnosti
  • upravljanje i analiza TAHO podataka
 • Vozači
  • upravljanje resursima vozača
  • evidencija radnog vremena
  • obračun plate
  • obračun dnevnica
 • Međunarodne dozvole – kompletan proces zaduženja i razduženja od ministarstva, preko vozača nazad do ministarstva
 • Servis
  • Upravljanje procesima u servisu
  • Upravljanje servisnim nalozima
  • Upravljanje magacinom rezervnih delova i potrošnog materijala
  • Primena barkod za automatizaciju procesa
  • Evidencija radnog vremena servisera i analiza učinka
Kontakt