Kompletno rešenje za upravljanje procesima u skladištu.

 • Master data
  Osnovni podaci o vlasnicima robe, kupcima, artiklima, pakovanjima i sl.
 • Dizajn skladišta
  Definisanje lokacija, zona, dokova…
 • Podrška za RF terminale
  Svi procesi se mogu voditi papirno ili putem RF terminala
 • Podrška za bar code
  Bar kod je podržan na svim dokumentima u službi automatizacije i ubrzanja svih procesa u skladištu
 • Proces prijema
  Prijem robe u skladište putem Najave prijema/Nabavnog naloga ili ručnim unosom. Skeniranje serijskih brojeva i povezivanje sa garancijama.
 • Razmeštaj robe
  Razmeštanje robe na krajnje lokacije nakon prijema
 • Dopuna komisionih lokacija
 • Odabir robe
  Sistemski asistiran ili ručni odabir robe sa lokacija
 • Otprema robe
  Priprema za otpremu i utovar vozila. Skeniranje serijskih brojeva kod utovara u vozilo.
 • Upravljanje zalihama
  • Premeštanje
  • Podešavanje
  • Blokiranje
  • Popis
 • Praćenje osobina zaliha
  • Praćenje robe po roku trajanja
  • Praćenje zaliha po lotu/šarži/seriji
  • Praćenje robe po datumu isteka
 • Sledljivost robe kroz ceo tok od prijema do otpreme
 • Obezbeđivanje eventualnih izveštaja vezanih za sledljivost propisanih od strane države
 • Modul za carinsko skladište
 • Integracija ERP preduzeća
 • API za integraciju sa partnerima
Kontakt