Specijalizovano rešenje za kurirske kompanije i distribucije robe. 

 • Host sistem
  • Matični podaci
   • Šifarnik mesta i poštanskih brojeva/Rute
   • Distributivni centri
   • Ulice
  • Call centar
   • Ručni unos
   • Podrška za Naplatu gotovine/povrat dokumentacije/povrate
   • Import iz excel
   • Generisanje koleta sa oznakama/štampa nalepnica
   • Log statusa
  • Planiranje
   • Ručna ili automatska dodela naloga za prikupljanje/Linehaul/Dostavu
   • Štampa dokumentacije
    • Delivery liste
    • Linijski manifesti
  • Procesi u skladištima (Centralnom i DC)
   • Istovar
    • Vaganje (integracija sa vagama)
    • Kubiciranje
   • Transportna pakovanja
   • Utovar
 • Mobilna aplikacija (svi procesi su bazirani na skeniranju koleta ili pošiljke)
  • Preuzimanje
   • Pojedinačno/Grupno preuzimanje 
   • Štampa nalepnica na mobilnim štampačima
   • Evidencija naplate usluge od pošiljaoca
   • Fotografisanje
  • Istovar
  • Utovar
  • Isporuka
   • Pojedinačna/Grupna
   • Evidencija naplate otkupnine/usluge
   • Fotografisanje
 • Track & Trace web aplikacija
  • Security i logovanje klijenta
  • Unos pošiljke od strane klijenta
  • Štampa nalepnica
  • Import iz excel
  • Pretraga pošiljaka
  • Export u excel
  • Praćenje statusa pošiljaka
  • Log statusa
  • Upravljanje adresama
Kontakt