Usluge

Naš cilj je građenje dugoročnih partnerskih odnosa sa našim kupcima. Konstantnim unapređenjem i proširenjem kapaciteta naše usluge uspevaju da pokriju sve segmente poslovanja sa stanovišta IT i softverske podrške, ali i dizajna i optimizacije procesa.

Analiza poslovnih procesa

Ove usluge su sastavni deo svake implementacije naših rešenja ili izrade specifičnih softverskih rešenja, međutim mogu se izvoditi i bez naknadne implementacije naših softverskih rešenja. Kao rezultat dobijamo Funkcionalnu specifikaciju koja je ujedno i Dokument zahteva koji se mogu koristiti za implementaciju našeg, ali i bilo kojeg drugog softverskog rešenja.

Dokumentovanje poslovnih procesa

Same poslovne procese je često potrebno kvalitetno dokumentovati, u cilju lakšeg uvođenja novih zaposlenih, a takođe kao uputstvo i podsetnik u svakodnevnom radu svim zaposlenima. Dokumentacija sadrži sledeće informacije:
 • Dijagram poslovnih procesa
 • Dokument opisa procesa sa
  • Opisom koraka
  • Odgovornostima
  • Input
  • Output
  • Dokumentacija koja prati
 • RACI matrica
  • R – Responsibility – odgovornost za operativno izvršavanje
  • A – Accountability – puna menadžerska odgovornost
  • C – Consulting – konsultantska pomoć (funkcija/sektor koja/i je konsultovana)
  • I – Information – zahteva informacije

Redizajn i unapređenje poslovnih procesa

Kao deo same implementacije softvera, ili kao poseban projekat, često je potrebno menjati poslovne procese u cilju unapređenja i boljeg iskorišćavanja potencijala softverskog rešenja.

Iskustvo i kompetencije naših konsultanata, pogotovo u oblasti logistike, našim klijentima donose prednost na tržištu i brže, kvalitetnije i optimalnije procese.

Razvoj softvera

Posebnu pažnju poklanjamo razvoju softvera, bilo da se radi o našim standardnim rešenjima ili specifičnom razvoju za klijente. Kombinujemo jedinstvena, specifično krojena rešenja sa našim standardnim softverskim modulima sa visokim stepenom korišćenja Cloud servisa.

Cloud

Omogućavamo skalabilna, laka za održavanje i fleksibilna rešenja koristeći Azure Cloud Servise. Kombinujući mogućnosti Azure Cloud infrastrukture sa softverskim rešenjima koja koriste Azure platformu omogućavamo našim klijentima:
 • Skalabilne resurse
 • Optimalne troškove
 • Fleksibilna rešenja
Kontakt