28/02/2022

Cycle TMS Mobile

Dodatno povežite aktivnosti vozača u informacioni sistem. Android aplikacija pruža sledeće mogućnosti: Pošaljite vozaču Nalog direktno u aplikaciju Navigacija do mesta utovara/carinjenja/istovara Skeniranje/fotografisanje prateće dokumentacije i […]
28/02/2022

Zakon o arhivskoj građi i elektronska arhivska knjiga

Kao podrška zakonskim promenama našim korisnicima su dostupni novi moduli u okviru integrisanog rešenja – Napredni DMS koji je usuglašen sa Zakonom o arhivskoj građi i […]
13/12/2021

eFakture

U pripremi su nove verzije Cycle softverskih rešenja koje će omogućiti korisnicima funkcionalnosti eFaktura u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju. Našim korisnicima su omogućene sledeće […]
Kontakt